stavební a developerská společnost

Úvodní stránka >

Pozemní stavby - Divize 1

Tento úsek provádění pozemních staveb realizuje velké developerské projekty, novostavby a rekonstrukce v občanské a bytové výstavbě prováděné klasickými technologiemi pozemního stavitelství se zděnou nebo železobetonovou nosnou konstrukcí, novostavby a rekonstrukce průmyslových a prodejních hal prováděné jako ocelové, monolitické nebo prefabrikované skelety.

Vlastní zaměstnanci společnosti jsou kvalifikováni pro provádění betonářských, zednických, tesařských, zámečnických, elektro a vodo-topo prací. Další specializované práce a dodávky velkého rozsahu jsou zajišťovány prostřednictvím osvědčených subdodavatelů. Vše pod vedením zkušených stavbyvedoucích společnosti.

Naši zákazníci

Soukromí zadavatelé z řad podnikatelských subjektů

Pro zákazníky z podnikatelské sféry vytváříme nové či upravujeme stávající prostory pro podnikání – vše v souladu s požadavky platné legislativy a pravomocného stavebního povolení. I v případě požadavku zákazníka na dílčí změny v průběhu výstavby respektujeme, že zákazník při plánování investice vychází z podnikatelského plánu obsahujícího provozní, časové a nákladové limity, jejichž dodržení podmiňuje jeho výslednou spokojenost.

Zadavatelé z řad veřejné správy

Pravidelně se účastníme soutěží na výběr zhotovitele stavebních prací spočívajících ve vytvoření nových či úpravě stávajících prostor pro poskytování veřejných služeb v oblasti administrativy, kultury, zdravotnictví, školství a sportu. V případě úspěchu ve veřejné soutěži dbáme na dodržení všech požadavků patrných ze zadávací dokumentace při současném plnění požadavků platné legislativy a pravomocného stavebního povolení. Jsme připraveni vyhovět také požadavkům na dokladovost podle podmínek poskytovatelů dotací.

Developeři a investoři

Rozumíme požadavkům a očekáváním developerů, kteří se snaží o dosažení přiměřeného zisku z prodeje či pronájmu nových nemovitostí za současného uspokojení potřeb svých zákazníků z řad kupujících bytů nebo nájemců logistických, prodejních a administrativních center. Nad rámec prosté dodávky stavby jsme připraveni sdílet dobré jméno renomovaného dodavatele a zákazníkům developera poskytnout komfortní prodejní servis, projednání klientských změn, a po dokončení stavby jim umožnit přímé uplatnění záruky za jakost stavebního díla. Po několika negativních zkušenostech však na rovinu říkáme, že nemáme zájem o spolupráci s developery, kteří neprojdou naším testem solidnosti. Jen projekty, kde funguje profesionální partnerská spolupráce developera, projektanta i zhotovitele, mohou být dlouhodobě úspěšné. Nemáme zájem kazit si jméno spoluprací s developery, u nichž je na prvním místě rychlý jednorázový zisk na úkor dodavatele i konečného zákazníka.

Doplňkové služby na vyžádání

  • Spoluúčast při kolaudaci
  • Zpracování realizační projektové dokumentace
  • Zajištění inženýrské činnosti, územního rozhodnutí / stavebního povolení
  • Zprostředkování kontaktu na zpracovatele žádostí o poskytnutí dotací
  • Pasportizace dokončených objektů
  • Projednání klientských změn
  • Technologická a nákladová optimalizace projektu

Geografické pokrytí

  • Olomoucký kraj a sousední kraje
  • Jihomoravský kraj
  • Hlavní město Praha
  Kontaktní osoba

Bc. David Schneider

tel.: 601 584 268
schneider@eurogema.cz

Kde nás najdete?

EUROGEMA CZ, a.s.
Blanická 917/19
772 00 Olomouc

Ukázat na Mapy.cz