stavební a developerská společnost

Úvodní stránka >

Speciální zakládání

V oblasti speciálního zakládání zajišťujeme komplexní služby od návrhu, nákladové a technologické optimalizace až po realizaci hlubinných základů staveb a navazujících monolitických konstrukcí spodní stavby. Pracovníci úseku se specializují na tyto technologie nabízející vysokou přidanou hodnotu pro zákazníka.

Vrtané piloty CFA

 • Patří mezi nejprogresivnější technologie; základním principem je speciální konstrukce průběžného spirálového vrtáku CFA (Continuous Flight Auger), která umožňuje betonáž piloty bez nutnosti dalšího pažení stěn vrtu.
 • Největší předností je vysoká produktivita provádění pilotovacích prací a zvýšená plášťová únosnost vlivem betonáže pod tlakem.
 • Celý průběh betonáže je sledován monitoringem, který zaznamenává všechny potřebné údaje.

 • DOSTUPNÉ PRŮMERY: 400, 500, 600, 750, 900 a 1100 mm

  MAXIMÁLNÍ DÉLKA: 20m

  MECHANIZACE: SOILMEC SR-40, SOILMEC R-516

Realizační projektová dokumentace založení stavby

 • Zpracování realizační projektové dokumentace založení stavby.
 • Technologická a nákladová optimalizace při volbě metody založení stavby.

Naši zákazníci

Malé a střední stavební a inženýrské firmy

Působící v pozemním i dopravním stavitelství pro nás tvoří klíčovou zákaznickou skupinu, jejíž potřeby známe velmi dobře z vlastní zkušenosti. Tyto potřeby se snažíme uspokojovat v maximální možné míře tím, že nabízíme a zaručujeme technologickou optimalizaci, technickou a termínovou spolehlivost, nákladovou optimalizaci, vysokou flexibilitu při přípravě i realizaci včetně pomoci ve fázích před získáním zakázky na generální dodávku stavby.

Soukromí zadavatelé z řad podnikatelských subjektů

Celá řada firem se při výstavbě vlastní podnikatelské nemovitosti snaží uspořit investiční prostředky tím, že stavbu nezadá generálnímu dodavateli, avšak s pomocí schopného technického dozoru ji zadává po dílčích dodávkách. Je nám jasné, že jedním z klíčových požadavků je v takovém případě ochota spolupráce a součinnosti s dodavateli následujících etap. I v tomto případě je pro nás samozřejmostí nabídnout technologickou a nákladovou optimalizaci projektu.

Velké stavební a inženýrské firmy

Jsme připraveni vyhovět procesním postupům velkých stavebních a inženýrských firem působících v pozemním i dopravním stavitelství, které při nákupu subdodávek vyžadují akceptaci požadovaného termínu, dosažení zajímavé obchodní marže (s pomocí nákladové optimalizace projektu), dlouhodobou loajalitu, schopnost koordinace s dalšími dodavateli, případně též pomoc ve fázích před získáním zakázky na generální dodávku stavby.

Projektanti

Díky špičkovému know-how v oblasti navrhování základových konstrukcí staveb jsme schopni poskytovat vysoce specializované služby také generálním projektantům a statikům horní stavby. Nabídnout můžeme technickou a technologickou podporu, dodání realizační projektové dokumentace zakládání a pomoc ve fázích před získáním zakázky na zpracování projektu stavby.

Soukromé osoby

Narazí-li stavebníci rodinných domů na složité geologické podmínky, mají často pocit, že jim nezbývá než v plošných základech „utopit“ kubíky betonu. V některých případech přitom může existovat ekonomicky výhodnější varianta využívající kombinaci subtilních základových pasů a pilot malého průměru. Máme-li k dispozici geologický průzkum, výkres spodního podlaží a zatížení od statika, jsme schopni posoudit, zda po provedení našeho návrhu základů bude výsledné řešení rychlejší a ekonomičtější než tradiční varianta.

Specializované firmy v oblasti zakládání staveb

V případech nedostatečné kapacity u zakázek s velkým rozsahem a krátkým termínem realizace a v případech potřeby doplnit technologické portfolio o námi nabízenou technologii provádění pilotových základů, jsme připraveni zpracovat cenovou nabídku i specializovaným firmám působícím v oblasti speciálního zakládání. Za obvyklé považujeme, že budeme poptáváni pouze na vrtné práce, případně na dodávku výztuže, nikoliv však na dodávku betonu.

Doplňkové služby na vyžádání

 • Rozšíření dodávky o provedení monolitických ŽB hlavic a patek
 • Zprostředkování osvědčeného dodavatele kompletní monolitické konstrukce (případně dodávka ve sdružení)
 • Subdodavatelské zajištění dalších technologií a prvků speciálního zakládání
 • Sdružení, obchodní podpora při získávání zakázky na generální dodávku stavby

Geografické pokrytí

 • Piloty CFA v rozsahu nad 1 000 m: ČR, SR, Polsko.
 • Piloty CFA v rozsahu od 500 m do 1 000 m: ČR, sousední kraje SR a sousední vojvodství Polska.
 • Piloty CFA v rozsahu do 500 m: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Praha, Středočeský kraj.
  Kontaktní osobygsm: 601 584 268
gsm: 602 539 864

piloty@eurogema.cz

Kde nás najdete?

EUROGEMA CZ, a.s.
Blanická 917/19
772 00 Olomouc

Ukázat na Mapy.cz