stavební a developerská společnost

Úvodní stránka >

Pozemní stavby - Divize 2

Tento úsek provádění pozemních staveb realizuje výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, novostavby a rekonstrukce menšího rozsahu v občanské a bytové výstavbě s vysokou architektonickou a technologickou úrovní.

Naši zákazníci

Soukromí zadavatelé

Pro soukromé zákazníky z podnikatelské sféry vytváříme nové či upravujeme stávající prostory pro podnikání i pro bydlení - vše v souladu s požadavky platné legislativy a pravomocného stavebního povolení. I v případě požadavku zákazníka na dílčí změny v průběhu výstavby respektujeme, že zákazník při plánování investice vychází z podnikatelského plánu obsahujícího provozní, časové a nákladové limity, jejichž dodržení podmiňuje jeho výslednou spokojenost.

Naplnit očekávání, přání a potřeby zájemců o individuální bydlení v domě postaveném na míru na jejich vlastním pozemku není snadné. Chápeme, že pro zákazníka jde v drtivé většině případů o životní investici, ke které se rozhoduje často bez předchozí obdobné zkušenosti, zato s pocitem, že vše musí být perfektní. Chápeme, že celou řadu nápadů a požadavků objeví až v okamžiku, kdy bude stát mezi čtyřmi reálnými stěnami, a že do poslední chvíle má tendenci zvažovat nejrůznější změny. Opožděná rozhodnutí, neúplné projektové podklady a dodatečné změny však mohou stavbu prodražit, prodloužit dobu její realizace či ohrozit výslednou kvalitu. Známe postup, jak zajistit, aby výsledkem byla oboustranná spokojenost – nejsme-li zpracovatelem realizační projektové dokumentace, navrhujeme v první fázi zajistit hrubou stavbu tak, aby bylo před případným podpisem dodatkové smlouvy dost času k rozhodnutí o všech detailech a ceně dokončovacích prací.

Doplňkové služby na vyžádání

  • Zprostředkování kontaktu na špičkové architektonické kanceláře
  • Návrh opatření k dosažení energetické náročnosti budovy třídy A nebo B
  • Optimalizace skladby vnější obálky budovy a technologického vybavení vytápění a rekuperace
  • Zpracování realizační projektové dokumentace
  • Zajištění inženýrské činnosti, územního rozhodnutí / stavebního povolení
  • Zajištění pravidelného servisu technologických zařízení vzduchotechniky, vytápění a solárních systémů

Geografické pokrytí

  • Olomoucký kraj a sousední kraje
  Kontaktní osoba

Bc. David Schneider

tel.: 601 584 268
schneider@eurogema.cz

Kde nás najdete?

EUROGEMA CZ, a.s.
Blanická 917/19
772 00 Olomouc

Ukázat na Mapy.cz