stavební a developerská společnost

Úvod > Informace o firmě >

Projekty s přispěním strukturálních fondů EU

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava

 • operační program: CZ.1.12 ROP NUTS II Střední Morava
 • prioritní osa: 12.3 Cestovní ruch
 • oblast podpory: 12.3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby
 • registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/41.01975
 • výše dotace: 7538 tis. Kč
 • termín realizace: 12.10.2012 – 29.5.2015

Implementace nového informačního systému ve společnosti EUROGEMA CZ, a. s.

 • operační program: CZ.1.03 Podnikání a inovace
 • prioritní osa: 3.2 Rozvoj firem
 • oblast podpory: 3.2.2 – Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
 • program podpory: ICT v podnicích
 • registrační číslo: 2.2 ITP03/389
 • výše dotace: 2 405 tis. Kč
 • termín realizace: 1.11.2010–31.3.2012

Projekty z let 2009 - 2011 jsou uvedeny ve výroční zprávě 2014