stavební a developerská společnost

Úvod > Informace o firmě >

Projekty s přispěním strukturálních fondů EU

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava

  • operační program: CZ.1.12 ROP NUTS II Střední Morava
  • prioritní osa: 12.3 Cestovní ruch
  • oblast podpory: 12.3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby
  • registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/41.01975
  • výše dotace: 7538 tis. Kč
  • termín realizace: 12.10.2012 – 29.5.2015
(seznam zpracován k 31.3.2016)


Projekty z let 2010 - 2016 jsou uvedeny ve výroční zprávě 2016

Projekty z let 2009 - 2015 jsou uvedeny ve výroční zprávě 2015

Projekty z let 2009 - 2014 j sou uvedeny ve výroční zprávě 2014