stavební a developerská společnost

Úvod > Informace o firmě >

Profil společnosti

Akciová společnost EUROGEMA CZ, a. s. vznikla v březnu 2003. V roce 2005 dosáhla obratu přes 400 mil Kč a zařadila se mezi nejvýznamnější stavební firmy v Olomouckém kraji. Uvedený obrat udržela i v krizových letech 2009 až 2013. Výše obratu se výrazně nězměnila ani v letech 2014, 2015 a 2016, v roce 2017 činil obrat přes 320 mil. Kč, v roce 2018 téměř 250 mil. Kč..

Do roku 2007 tvořily téměř polovinu obratu společnosti generální dodávky bytových staveb. V roce 2007 doplnila EUROGEMA CZ, a. s. svoji schopnost dosahovat stálou jakost stavebních prací o pečlivou inženýrskou činnost, realitní servis a marketing bytových projektů. Přes strmý pokles trhu s byty na přelomu let 2008 a 2009 dokázala v tomto období navýšit svůj obrat z developerských aktivit a stát se významným leadrem trhu. To potvrzují i odborná ocenění. V letech 2006 až 2014 získala EUROGEMA CZ, a.s. (nejprve v postavení zhotovitele, později také investora) všechny tituly Stavba roku Olomouckého kraje v kategorii bydlení. Oceněné projekty „Rekonstrukce městských lázní na byty“ (2006), „Nové rezidenční byty Olomouc – Hejčín“ (2008), „EG Centrum Olomouc Horní lán – komerční a bytová výstavba “ (2010), „Olomouc Arbesova, výstavba RD “ (2012) a „Polyfunkční dům U Kavalerie“ (2014) dnes patří mezi nejlepší adresy v Olomouci. V roce 2016 získala dceřinná společnost Relax Resort Desná jako investor stavby Hotel Valdes – Loučná nad Desnou čestné uznání v soutěži Stavba roku Olomouckého kraje v kategorii „Stavby určené k bydlení a rekreaci“. V roce 2018 získaly Eurogema jako dodavatel stavby a dceřiná společnost eg projekt Smetanovy sady jako investor čestné v soutěži Stavba roku Olomouckého kraje v kategorii Stavby určené k bydlení a rekreaci za rozsáhlý projekt bytových domů Rezidenční park Švýcarská Druhá a třetí etapa.

EUROGEMA CZ, a.s. je velmi často první volbou také pro regionální firmy, zejména stojí-li za nimi místní kapitál a církevní instituce. Tyto společnosti oceňují ojedinělou kombinaci profesionálního technického zázemí při zachování vysoké flexibility středně velké firmy, možnost osobního jednání s vedením EUROGEMA CZ, a.s. přímo v Olomouci a snahu držet se zásady, že dohody se mají plnit. Velmi dobrou znalost regionálních tržních podmínek podporuje působení členů top-managementu společnosti ve významných profesních organizacích (krajská rada Svazu podnikatelů ve stavebnictví, představenstvo krajské tripartity, hospodářská komise magistrátu města Olomouce).

EUROGEMA CZ, a.s. je průkopníkem v oblasti nákladové optimalizace speciálního zakládání staveb. Stojí za ní dlouholetá zkušenost klíčových pracovníků. Ing. Milan Válek, zakladatel společnosti, její majoritní akcionář a generální ředitel začínal svou pracovní kariéru jako technolog zakládací metody VUIS. V 80. a 90. letech významně přispěl k její tehdejší popularitě při zakládání v neogenních jílech. V roce 1996 byla díky jeho rozhodnutí do ČR dovezena první vrtná souprava technologie CFA. Právě na tuto technologii se EUROGEMA CZ, a.s. po svém vzniku specializovala.

V posledních letech EUROGEMA CZ, a.s. zásadním způsobem vylepšila nabídku pro zájemce o výstavbu individuálně navržených, architektonicky sebevědomých a technologicky vyspělých rodinných domů. Některé z těchto projektů získaly v soutěži Stavba roku Olomouckého kraje čestné uznání (např.: RD Dolany - 2010, RD NKK Olomouc – 2012).

Společnost vlastní a neustále rozvíjí stavebně logistický areál v Blatci.

Společnosti EUROGEMA CZ, a. s. má zaveden integrovaný systém řízení, který zahrnuje:

a) Certifikát č. Q 080/2014, kterým se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu jakosti ospovídající požadavkům EN ISA 9001:2008 na činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování (platnost certifikátu do 30.6.2017)

b) Certifikát č. E 029/2014, kterým se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém environmentálního managementu odpovídající požadavkům EN ISA 14001:2004 na činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování (platnost certifikátu do 30.6.2017)

c) Certifikát č. B024/2014, kterým se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu BOZP odpovídající požadavkům OHSAS 18001:2007 na činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování (platnost certifikátu do 30.6.2017)

Od roku 2013 je EUROGEMA CZ, a. s. držitelem certifikátu v oboru svařování ocelových konstrukcí, který odpovídá ČSN EN ISO 3834, platnost certifikátu je do 26.9.2018.

[ firemní dokumenty ] [ certifikáty ]

  Kontakt

EUROGEMA CZ, a.s.
Blanická 917/19
772 00 Olomouc

sekretariát
tel.: 606 094 665
eurogema@eurogema.cz