stavební a developerská společnost

Úvod > Informace o firmě >

Profil společnosti

Akciová společnost EUROGEMA CZ, a. s. vznikla v březnu 2003. Již v roce 2005 dosáhla obratu přes 400 mil Kč a zařadila se mezi nejvýznamnější stavební firmy v Olomouckém kraji. Uvedený obrat společnost udržela i v krizových letech 2009 až 2013. Výše obratu se výrazně nězměnila ani v letech 2014, 2015 a 2016.

Do roku 2007 tvořily téměř polovinu obratu společnosti generální dodávky bytových staveb. V roce 2007 doplnila EUROGEMA CZ, a. s. svoji schopnost dosahovat stálou jakost stavebních prací o pečlivou inženýrskou činnost, realitní servis a marketing bytových projektů. Přes strmý pokles trhu s byty na přelomu let 2008 a 2009 dokázala v tomto období navýšit svůj obrat z developerských aktivit. Od roku 2009 je v Olomouci významným leaderem trhu. To potvrzují i odborná ocenění. Od ročníku 2006 získala EUROGEMA CZ, a. s. v nepřetržité řadě (nejprve v postavení zhotovitele, později také investora) všechny tituly Stavba roku Olomouckého kraje v kategorii bydlení. Projekty jako „Městské lázně“ (2006), „Rezidence Hejčín“ (2008), „Horní Lán“ (2010), „Arbesova“ (2012) a „ U Kavalerie„ (2014) dnes patří mezi nejlepší adresy v Olomouci. V roce 2016 EUROGEMA CZ, a. s. (dceřiná společnost Relax Resort Desná) čestné uznání v kategorii "Stavby určené k bydlení a rekreaci" (hotel VALDES - Loučná nad Desnou). Rozsáhlý projekt bytových domů Rezidenční park Švýcarská v době konání soutěže nebyl dokončen.

EUROGEMA CZ, a. s. je velmi často první volbou také pro firmy regionálního TOP žebříčku, zejména stojí-li za nimi místní kapitál. Tyto společnosti oceňují ojedinělou kombinaci profesionálního technického zázemí při zachování vysoké flexibility středně velké firmy, možnost osobního jednání s vedením EUROGEMA CZ, a. s. přímo v Olomouci a snahu držet se za všech okolností zásady, že dohody se mají plnit. Velmi dobrou znalost regionálních tržních podmínek podporuje působení členů top-managementu společnosti ve významných profesních organizacích (krajská rada Svazu podnikatelů ve stavebnictví, představenstvo krajské tripartity, hospodářská komise magistrátu města Olomouce).

EUROGEMA CZ, a. s. je průkopníkem v oblasti nákladové optimalizace speciálního zakládání staveb. Stojí za ní více než dvacetipětiletá zkušenost klíčových pracovníků. Ing. Milan Válek, zakladatel společnosti, její majoritní akcionář a generální ředitel začínal svou pracovní kariéru jako technolog zakládací metody VUIS. V 80. a 90. letech významně přispěl k její tehdejší popularitě při zakládání v neogenních jílech. V roce 1996 byla díky jeho rozhodnutí do ČR dovezena první vrtná souprava technologie CFA. Právě na tuto technologii se EUROGEMA CZ, a. s. po svém vzniku specializovala.

V posledních letech EUROGEMA CZ, a. s. zásadním způsobem vylepšila nabídku pro zájemce o výstavbu individuálně navržených, architektonicky sebevědomých a technologicky vyspělých rodinných domů.

Společnost vlastní a neustále rozvíjí stavebně logistický areál v Blatci.

Společnosti EUROGEMA CZ, a. s. má zaveden integrovaný systém řízení, který zahrnuje:

a) Certifikát č. Q 080/2014, kterým se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu jakosti ospovídající požadavkům EN ISA 9001:2008 na činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování (platnost certifikátu do 30.6.2017)

b) Certifikát č. E 029/2014, kterým se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém environmentálního managementu odpovídající požadavkům EN ISA 14001:2004 na činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování (platnost certifikátu do 30.6.2017)

c) Certifikát č. B024/2014, kterým se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu BOZP odpovídající požadavkům OHSAS 18001:2007 na činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování (platnost certifikátu do 30.6.2017)

Od roku 2013 je EUROGEMA CZ, a. s. držitelem certifikátu v oboru svařování ocelových konstrukcí, který odpovídá ČSN EN ISO 3834, platnost certifikátu je do 26.9.2018.

[ firemní dokumenty ] [ certifikáty ]

  Kontakt

EUROGEMA CZ, a.s.
Blanická 917/19
772 00 Olomouc

sekretariát
tel.: 585 238 511
fax: 585 221 097
eurogema@eurogema.cz